VDI-Statusreport
VDI-Statusreport "Digitale Chancen und Bedrohungen" ( Bild: VDI e.V. / RWTH Aachen TIM )